Regeringspartij in Tanzania winnaar van verkiezingen

NAIROBI, 22 NOV. Benjamin Mkapa en de Chama cha Mapinduzi (Partij van de Revolutie, CCM) hebben de presidents- en parlementsverkiezingen van vorige maand in Tanzania gewonnen. Wegens de electorale chaos die ontstond door de zeer gebrekkige organisatie moesten de verkiezingen dit weekeinde worden overgedaan in de hoofdstad, Dar-es-Salaam, waardoor de uitslag nu pas bekend is.

Niet bekend

De verkiezingen zijn volgens menig Tanzaniaan en buitenlandse waarnemer een schande voor het land geworden. Sinds de invoering van het meerpartijenstelsel op het continent begin jaren negentig zijn vermoedelijk in geen enkele Afrikaanse staat de verkiezingen op zo'n chaotische wijze verlopen. Het aanzien van Tanzania als een stabiel land met een relatief behoorlijk bestuur kreeg daardoor een stevige deuk.

Volgens buitenlandse waarnemers kunnen de op 29 oktober gehouden verkiezingen niet eerlijk en vrij worden genoemd wegens de slechte organisatie. Er heerste grote verwarring op de verkiezingsdag. Sommige stemlokalen bleven gesloten omdat er geen stembiljetten waren of omdat de functionarissen niet waren komen opdagen. Een aanzienlijk deel van de kiezers kon daarom zijn stem niet uitbrengen. Onder de waarnemers zijn echter geen beschuldigingen geuit over fraude door de regeringspartij CCM. De oppositiepartijen uiten wél dergelijke beschuldigingen en daarom weigerden enkele oppositiekandidaten mee te doen aan de herstemming, afgelopen zondag in de hoofdstad.

    • Koert Lindijer