Opera 'gunstig voor Den Haag'

DEN HAAG, 22 NOV. De vestiging van een nieuw operatheater in Den Haag heeft een gunstige invloed op het imago van Den Haag als regeringszetel, de omvang van toerisme, de werkgelegenheid en de verlevendiging van het centrum. Er zou een totale extra bestedingsimpuls zijn te verwachten van 34 miljoen gulden en een uitbreiding van de werkgelegenheid met 270 banen. Dat staat in een rapport van KPMG/Bureau voor economische argumentatie, dat is opgesteld in opdracht van de stichting Opera aan het Spui. De opera zou niet alleen aantrekkelijk zijn voor operaliefhebbers, maar wegens de publicitaire werking ook van belang zijn voor het Haagse bedrijfsleven. De stichting Opera aan het Spui streeft naar de bouw van een 1800 stoelen tellend commercieel werkend operagebouw in Den Haag. De ooit voorziene vestiging aan de Veerkade nabij het Spui, waarvoor de Amsterdamse architect Onno Greiner een ontwerp maakte, is inmiddels van de baan. Samen met de gemeente wordt nu gezocht naar een andere vestigingsplaats in de Haagse binnenstad. De kosten van de bouw worden geschat op 54 miljoen.