Op Duitse autoweg geen elektronische tolheffing

BONN, 22 NOV. Duitsland ziet voorlopig af van heffingen op het elektronisch geregistreerde feitelijke gebruik van autowegen. Dit zogenoemde systeem van “road-pricing” is technisch nog te gecompliceerd en te duur terwijl er bovendien privacy-bezwaren aan kleven.

Dit heeft de Duitse minister van verkeer, Matthias Wissmann (CDU), gisteren meegedeeld. Uit proeven met een systeem van elektronische registratie langs een Autobahn tussen Keulen en Bonn (de A-555, ook wel “Diplomatencircuit” geheten) is gebleken dat de verhouding tussen de kosten en de opbrengst op de korte termijn ongunstiger zijn dan was aangenomen, zeker voor personenauto's. Bovendien gelden als bezwaren dat de wettelijk beschermde privacy van weggebruikers door elektronische registratie van hun trajecten in de knel kan komen terwijl er, vooral wat het grensverkeer betreft, nog lang geen zicht is op een Europese regeling.

Wissmann's voorganger en partijgenoot Günther Krause had het plan om via elektronische registratie automobilisten te laten betalen voor het feitelijk gebruik van de wegen onderdeel willen maken van een gedeeltelijke privatisering van het wegennet. Van dat plan moet nu zeker tot begin volgende eeuw worden afgezien. Wissmann bestudeert nog wel adviezen om alle Duitse en buitenlandse vrachtauto's op Duitse wegen elektronisch te laten registreren om op die manier voor deze categorie tolheffingen mogelijk te maken. Daardoor zouden de kosten van aanleg en onderhoud van wegen in het Duitse transitoland “eerlijker”, namelijk door heffingen conform het feitelijk gebruik, over alle Europese gebruikers kunnen worden verdeeld, vindt hij.

Een eerste vrucht van het al enkele jaren langs de A-555 getoetste Telematik-systeem is volgens Wissmann wél dat de verkeersstromen veel beter overzien kunnen worden. Daardoor is de mogelijkheid verbeterd om de verkeersveiligheid te vergroten en files en milieuschade te voorkomen. Dat is op zichzelf al een reden om de proeven met het elektronische registratiesysteem voort te zetten, aldus de verkeersminister, die op dit gebied grote kansen voor de industrie ziet liggen.