Nijmegen beboet voor illegaal lozen op riool

NIJMEGEN, 22 NOV. De gemeente Nijmegen moet een boete van 120.000 gulden betalen voor het jarenlang illegaal en ongezuiverd lozen van bedrijfsvet op het riool. Daarmee is voor het openbaar ministerie in Arnhem de zaak strafrechtelijk afgesloten.

Burgemeester en wethouders zullen de boete van justitie zeker betalen, zo zegt een woordvoerder van de gemeente, maar het college is wel verrast door de hoogte van het bedrag. “Er is altijd veel contact geweest met OM, we hebben ze steeds op de hoogte gehouden en hebben bovendien maatregelen genomen om dergelijke misstappen in de toekomst te voorkomen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, is deze boete toch wel hoog.”

Volgens het openbaar ministerie geldt de boete voor de periode van eind 1992 tot juli 1995, het tijdstip dat aan het licht kwam dat de stadsreiniging op grote schaal opgehaald bedrijfsvet op het riool loosde. De jaren voor 1992 moeten als verjaard beschouwd worden. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de gang van zaken op de afdeling milieu van de gemeente, waar op illegale wijze vergunningen zouden zijn afgegeven.

Nijmegen kan ook nog een naheffing plus boete van het zuiveringschap Rivierenland tegemoet zien. B en W rekenen op een totale aanslag van tussen de half en twee miljoen gulden.

De vetlozingen en de misstanden op de afdeling milieu zouden vanmiddag in de raad worden besproken. De betrokken wethouder Janssen (D66) zou dan duidelijk maken of hij aftreedt.