Meer tijd nodig voor behandeling Ziektewet

DEN HAAG, 22 NOV. De privatisering van de Ziektewet per 1 januari is hoogst onzeker geworden doordat de Eerste Kamer weigert het betreffende wetsvoorstel nog dit jaar te behandelen. De senaat wil meer tijd voor een zorgvuldige bestudering van de kabinetsvoorstellen.

Het debat over de privatering van de Ziektewet in de Tweede Kamer, dat voor gisteravond op het programma stond, werd daarop met ten minste een dag uitgesteld. Als de senaat de kabinetsvoorstellen niet in behandeling neemt, willen ook de oppositiepartijen CDA en GroenLinks meer tijd voor behandeling in de Tweede Kamer, zo bleek gisteravond bij een ordedebat.

Alleen de VVD-fractie in de Eerste Kamer maakte zich gisteren tijdens een vergadering van de vaste commissie voor sociale zaken sterk voor een snelle behandeling van de privatisering van de Ziektewet. Met name de PvdA en de oppositiepartijen vinden dat “onverantwoord”. Inhoudelijke argumenten spelen daarbij volgens PvdA-fractievoorzitter J. van den Berg geen rol. “We willen de kabinetsvoorstellen constructief benaderen, maar hebben daar wel tijd voor nodig”, aldus Van den Berg desgevraagd. Als er onevenredige druk wordt geoefend op de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen nog wel voor 1 januari te behandelen, kan dat volgens Van den Berg “wel eens ten koste gaan van een constructieve benadering”. “Ik heb eerder meegemaakt dat er tempodruk op ons werd gelegd”, zegt de fractievoorzitter. “Toen dreigden we tegen het hele wetsontwerp te stemmen. Waarom moeten wij ons haasten? Kan het ministerie niet eerder met de spullen komen?”

De Eerste Kamer vergadert doorgaans een dag per week en heeft dinsdag 19 december haar laatste vergaderdag van dit kalenderjaar. Voor die tijd moeten ook nog andere wetsvoorstellen, zoals de nieuwe Nabestaandenwet, in behandeling worden genomen. Uiteindelijk beslist de voorzitter van de Eerste Kamer, Tjeenk Willink, over de agenda, gehoord hebbende het college van senioren, waarin alle fractievoorzitters zijn vertegenwoordigd. Theoretisch is het denkbaar dat Tjeenk Willink van het advies van de fractievoorzitters afwijkt, maar dat komt hoogst zelden voor en zeker niet bij zulke belangrijke zaken als de privatisering van de Ziektewet.

Tweede en Eerste Kamer hebben afspraken gemaakt over een “inspanningsverplichting” om bepaalde wetsontwerpen voor 1 januari af te handelen. De voorzitter van de Tweede Kamer, Deetman, zou daarover vandaag in overleg treden met zijn collega van de Eerste Kamer. Als de inspanningsverplichting niet meer geldt voor de privatisering van de Ziektewet willen de oppositiepartijen CDA en Groen Links ook de behandeling in de Tweede Kamer uitstellen. Privatisering van de Ziektewet houdt in dat werkgevers voortaan verplicht worden hun personeel bij ziekte gedurende maximaal 52 weken 70 procent van het loon door te betalen. Zij kunnen zich tegen de financiële risico's indekken bij particuliere verzekeraars.