Kritiek op PvdA om beperking winkelzondagen

DEN HAAG, 22 NOV. D66 dreigt met maatregelen tegen de PvdA als deze partij volhardt in haar verzet tegen de Winkeltijdenwet van minister Wijers. Ook de VVD heeft forse kritiek op de PvdA.

Dit bleek gisteren tijdens de fractievergaderingen van de betreffende partijen. D66 en de VVD verwijten de PvdA dat die partij vooral aandacht heeft voor het “sociale gezicht” van het kabinet en alle voorstellen voor meer marktwerking, flexibilisering, deregulering “traineren”. “De balans is zoek”, zegt D66-Kamerlid Bakker. “De liefde kan niet van één kant komen”, zegt ook VVD-Kamerlid Remkes. Beide kamerleden spreken hun onvrede uit over de opstelling van de PvdA inzake de Winkeltijdenwet, de privatisering van de Ziektewet, het algemeen verbindend verklaren van CAO's en het uitblijven van een nota over flexibilisering van minister Melkert.

De D66 fractie toonde zich gisteren “fed up” met het PvdA-voorstel om winkels maximaal twaalf zondagen per jaar open te laten zijn, aldus Bakker. Ook binnen de VVD-fractie bestond hierover grote onvrede. Minister Wijers (economische zaken), D66 en de VVD willen de beslissing of winkels wel of niet op zondag geopend zijn overlaten aan de betreffende gemeenten. “De PvdA kiest weer voor een ouderwetse statelijke oplossing”, aldus Bakker. Ook minister Wijers en Van Walsem van D66 verzetten zich tegen het amendement dat PvdA-woordvoerder Van Zuijlen op dit punt heeft aangekondigd. Het VVD-Kamerlid Van Erp heeft in de fractievergadering van zijn partij kritiek gekregen op het feit dat hij zich, nog voor het Kamerdebat dat voor morgen staat gepland, heeft neergelegd bij de wens van de PvdA. “Ik zou liever hebben gezien dat hij in het debat strijdend ten onder was gegaan”, verwoordt VVD-Kamerlid Remkes het algemene gevoelen in de fractie.

D66-Kamerlid Bakker neemt de zaak zo hoog op dat hij dreigt op 6 december, bij de behandeling van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid, tegen uitbreiding van zogeheten Melkertbanen te stemmen. Net als Bakker vindt Remkes dat de PvdA te eenzijdig de nadruk legt op zaken in het regeerakkoord die te maken hebben met het “sociale gezicht” van het kabinet Kok en de marktwerking veronachtzaamt. “Als de PvdA vasthoudt aan de afspraken over Melkertbanen in het regeerakkoord dan is dat haar goed recht”, zegt Remkes. Dit jaar wordt er door de overheid 200 miljoen gulden uitgetrokken voor het creëren van additionele werkgelegenheid. “Maar er staan meer dingen in het regeerakkoord”, zegt Remkes. “Ook ik constateer dat de PvdA bezig is mitsen en maren op te werpen bij zaken die ons na aan het hart liggen. Wij zullen de PvdA wat dat betreft bij de les houden”.

    • Frank van Empel