'Getto geen gevolg huisvestingsbeleid'

DEN HAAG, 22 NOV. Het volkshuisvestingsbeleid is volgens staatssecretaris Tommel niet de oorzaak van het ontstaan van getto-achtige wijken in de steden. “Ik werp dat verre van mij”, zei Tommel vanmiddag in de Tweede Kamer over deze suggestie van het Kamerlid Duivesteijn (PvdA).

Bij de behandeling van de begroting van de staatssecretaris van volkshuisvesting bleek de Kamer zich gisteren grote zorgen te maken over het ontstaan van eenzijdig samengestelde buurten in de steden. In sommige wijken wordt volgens Verbugt (VVD) “in toenemende mate een cumulatie van problemen ervaren, zoals onveiligheid, werkloosheid, vandalisme en vervuiling”. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wees gisteren nog in een rapport op de risico's die de steden lopen. Tommel gaf vanmiddag toe dat er sprake is van “een wezenlijk vraagstuk”. Bestrijding van werkloosheid en criminaliteit, goed onderwijs en de integratie van allochtonen zijn volgens hem echter zeker zo belangrijk als het huisvestingsbeleid bij het voorkomen van getto'.

PvdA en D66 betwijfelen of gemeenten onverkort moeten vasthouden aan de doorstroming die sinds jaar en dag door het ministerie van volkshuisvesting wordt gestimuleerd. Een van de gevolgen hiervan is dat mensen met een relatief hoog inkomen uit de goedkope woningen wegtrekken en dus ook uit de oude stadswijken waar dergelijke huizen meestal staan. “Ik maak er geen dogma van”, zei Tommel over deze doorstroming. Hij wil het vertrek van hogere inkomens uit goedkope woningen “niet tot elke prijs en niet tot de laatste woning”.

Volgens Duivesteijn “moeten we eerder blij zijn” dat er nog hogere inkomens in goedkope woningen wonen. “Dat is immers een garantie voor een menging van bevolkingsgroepen en vooral van menging van inkomensgroepen.” De staatssecretaris wees erop dat hij de individuele huursubsidie gaat aanpassen en dat dit ook bijdrage is aan het voorkomen van 'inkomenswijken', net als de voorgenomen bouw van meer relatief goedkope woningen in de uitbreidingsgebieden bij de steden en de bouw van duurdere huizen in de oude wijken.

Het CDA vindt dat Tommel wel moet vasthouden aan de doorstroming. Volgens Kamerlid Assen moeten desnoods maatregelen uit de kast worden gehaald om huurders die meer zijn gaan verdienen tot verhuizing te dwingen. Voormalig staatssecretaris Heerma speelde eerder met die gedachte.