Directies nemen steeds vaker eigen bedrijf over

AMSTELVEEN, 22 NOV. Directieleden durven steeds vaker - met externe financiers - hun eigen bedrijf over te nemen. Uit een onderzoek over de laatste tien jaar van accountant KPMG blijkt dat het aantal management buy-outs met een overnamesom van 25 miljoen of meer is gestegen van 6 tot 20 procent van alle transacties. Vooral Britse investeerders lijken steeds vaker genegen om directies te helpen bij overnemingen van het eigen bedrijf.

De meeste aankopen van ondernemingen of onderdelen daarvan door zittende directies vinden plaats in het midden- en kleinbedrijf. Daarbij gaat het om bedrijven met een omzet tussen de f 10 en f 100 miljoen en maximaal 250 werknemers.

Van 1985 tot en met juli van dit jaar vonden in Nederland 412 management buy-outs plaats, met 1989 als drukste jaar. Toen werden 49 bedrijven door de leiding overgenomen. Door de jaren heen is er wel sprake van een stijging van het aantal grote overnames. Van alle buy-outs vond 54 procent plaats in de industrie en 45 procent betrof bedrijven in de dienstverlening. Het resterende deel, 1 procent, had betrekking op de landbouw.

Vooral Angelsaksische financiers lijken steeds meer bereid bij te springen in een overname. Over de hele linie doen directies vaker een beroep op participatiemaatschappijen om de aankoop van het “eigen” bedrijf te regelen. In 40 procent van het totale aantal overnemingen zijn er alleen Nederlandse participeerders bij betrokken. In 5 procent van de transacties gaat het om een syndicaat van binnen- en buitenlandse participatiemaatschappijen. (ANP)