Dagboekdiefstal uit computer

EMMEN, 22 NOV. Een ambtenaar van de gemeente Emmen heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn dagboek uit de computer door twee collega's. De ambtenaar werd enkele weken geleden geschorst, omdat hij op de computer op zijn werk een dagboek had bijgehouden over de naar zijn smaak slechte sfeer op de afdeling Middelen.

Twee collega's zouden op last van superieuren het wachtwoord van de ambtenaar hebben achterhaald en zijn aantekeningen, die hij gewist had, weer boven water hebben gehaald. Volgens het topkader ging het om een 'zwartboek' en had de bewuste werknemer misbruik gemaakt van informele, collegiale contacten. De man werd als gevolg van de inhoud van zijn dagboek geschorst. Justitie in Assen onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit. Volgens de Asser officier van justitie K. van der Velde gaat het om de juridische vraag of er inderdaad gesproken kan worden van computerfraude wanneer een werknemer een pc gebruikt die eigendom is van zijn werkgever. “We moeten eerst zien hoe de vork in de steel zit en kijken of een strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart of niet.”

De gemeente Emmen (96.000 inwoners) heeft een extern bureau ingeschakeld om de inhoud van het dagboek te onderzoeken. De raadscommissie wil de problemen binnen twee van de drie afdelingen onder de loep nemen. Mogelijk wordt hiervoor een extern deskundige ingeschakeld. Volgens de vakbonden CFO, AbvaKabo en NOVON heersen er onder het personeel “gigantische” gevoelens van intimidatie, bedreiging en onrust, omdat kritische geluiden op geen enkele manier geduld worden. “Het vertrouwen van de man op de werkvloer in zowel gemeentebestuur als managementteam is zoek”, aldus A. de Jonge van de ambtenarenbond CFO. Zij vindt het schrijven van een dagboek, dat de ambtenaar in de lunchpauzes bijhield, geen reden voor een schorsing. Uit een enquête die de bonden onder hun ruim 450 leden hielden blijkt volgens haar dat het de topmanagers van de gemeente ontbreekt aan 'respect ten opzichte van het individu'. Veel managers zouden uit zijn op persoonlijke macht.

De leden van zowel centrale medezeggenschapscommissie als afzonderlijke medezeggenschapscommissie zijn vorige week uit protest tegen het onaangename werkklimaat opgestapt. Daarbij speelt ook een ingrijpende reorganisatie, waarbij in vier jaar 12,5 miljoen gulden bezuinigd moet worden op personeel en organisatie een belangrijke rol. De gemeente Emmen kampt al langer met personeelsproblemen, als gevolg van het gebruik van de omstreden methode van de 'kwaliteitskaart'. De toenmalige gemeentesecretaris J.M. van der Zande werd in 1992 ontslagen, nadat hij openlijke kritiek uitte op deze methode die eerder bij het ministerie van VROM tot ernstige conflicten leidde. De methode is gebaseerd op de filosofie dat een organisatie pas kan veranderen als medewerkers een 'persoonlijke groei' en een 'verkenningstocht in zichzelf' doormaken. Volgens een voorlichter van de gemeente Emmen krijgen de vermeende problemen 'buitenproportioneel' veel aandacht. Onderzoek moet nu uitwijzen of dat wel of niet het geval is.

    • Karin de Mik