College Breda oogst kritiek om theater

BREDA, 22 NOV. Bestuurlijk en politiek falen heeft bij de bouw van het Chassé Theater in Breda de boventoon gevoerd. Ondanks het krappe budget was het ambitieniveau zeer hoog. Er was sprake van een eenzijdige fixatie op de financiën, een krampachtige bestuursstijl, inadequate contractvorming, ontoereikende informatievoorziening naar de raad maar ook naar het publiek. “Ten tijde van de bouw ontbrak het de wethouders en het college aan betrokkenheid, inspiratie en trots. Angst voor de raad overheerste.”.

Tot deze conclusies komt het onderzoeksbureau Bakkenist uit Diemen na bestudering van de gang van zaken rond de bouw van het theater. Het theater, inmiddels geopend, zij het later dan gepland, is door veel architectuurcritici geprezen om haar schoonheid. “Breda heeft met het Chassé Theater een spraakmakend gebouw gekregen, nu als architectonische schepping, maar in de voorbije jaren wegens de vele en felle tegenstellingen, de feilen en het falen”, aldus rapporteur B. Straatman van Bakkenist. Gisteren bood hij het college het rapport aan, in aanwezigheid van een groot aantal raadsleden.

De bouw van het Chassé Theater heeft sinds 1987 de gemoederen beziggehouden. Acht wethouders sneuvelden erop. Waar het aanvankelijk de bedoeling was de oude schouwburg Concordia voor 18 miljoen gulden te verbouwen, verrees uiteindelijk een door Herman Hertzberger ontworpen schepping die vermoedelijk 60 miljoen gulden heeft gekost. Zeker is dat nog niet, want, zo stellen de rapporteurs vast, “tot op de dag van vandaag bestaat er geen eenduidig eindbeeld van de werkelijke uitgaven”.

Het onderzoek werd op verzoek van de gemeenteraad verricht om, zoals werd gezegd, “lering te trekken voor toekomstige bouwprocessen van vergelijkbare omvang”. De felle kritiek van Bakkenist leidde gisteren tot stilzwijgen van loco-burgemeester H. van Raak. Na het vertrek van E. Nijpels heeft Breda nog altijd geen nieuwe burgemeester. Een woordvoerder van de oppositiepartij GroenLinks, die altijd de totstandkoming van het Chassé Theater als “veel te ambitieus” heeft gekritiseerd, noemde het rapport weliswaar “vernietigend” maar ook “te oppervlakkig”.

In het rapport wordt ook de rol van de schouwburgdirectie gehekeld die “onevenredig groot” wordt genoemd. Architect Hertzberger heeft zich “nauwelijks vereenzelvigd met budget en planning hoewel hij wel zijn handtekening had gezet onder het contract met de gemeente”, aldus het rapport. Ook de informatie naar de raad was “onvoldoende”. “Hetzelfde geldt voor de informatie naar de burgers. Daardoor”, aldus het rapport, “heeft het bestuur verzuimd om via gerichte communicatie de schade aan het imago van de stad, het theater en de bestuurders te beperken.”