Appèl premier Peres aan Syrië

TEL AVIV, 22 NOV. De Israelische premier, Shimon Peres, heeft vanmorgen in zijn regeringsverklaring de Syrische president Hafez Assad opgeroepen het vredesoverleg met Israel te hervatten en volledige vrede te sluiten.

“De verschillen kunnen op eerzame wijze worden overbrugd”, zei hij in de Knesset. “We zullen alles doen om onze jeugd volledige vrede te schenken”, besloot hij de regeringsverklaring, die in het teken stond van het voortzetten van de vredespolitiek van de vermoorde premier Yitzhak Rabin en nationale verzoening. De regering Peres is verzekerd van een meerderheid van 61 van de 120 stemmen in het parlement.

Gisteren zei Peres dat het mogelijk is binnen enkele maanden vrede met Syrië te sluiten. Dat is de voornaamste reden dat hij in zijn nieuwe regering, evenals Rabin voor hem, zowel premier als minister van defensie is. Met Defensie in handen zal Peres toezien op stipte uitvoering van de akkoorden met de Palestijnen en een hoofdrol spelen in het overtuigen van de militaire top om voor vrede met Syrië risico's te nemen.

Volgens politieke kringen heeft Peres ernstig overwogen de oud-opperbevelhebber Ehud Barak van binnenlandse zaken tot minister van defensie te promoveren. Uiteindelijk heeft hij daarvan afgezien wegens diens bekende kritiek op de elementen van een vredesregeling met Syrië en heeft hij hem als minister van buitenlandse zaken in zijn regering opgenomen.

Toch is volgens politieke waarnemers Barak de komende sterke man van de Arbeidspartij. Twee vertrouwensmannen van Peres, Jossi Beilin en Uri Savir, die een hoofdrol speelden in de vredesdoorbraak met de PLO, zijn met het oog op het mogelijke vredesoverleg met Syrië op belangrijke posities geplaatst. Beilin verlaat het ministerie van economische planning en wordt minister bij het bureau van Peres belast met speciale opdrachten. Savir, de directeur-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken, komt in die functie aan het hoofd te staan van het onderhandelingsteam dat het vredesoverleg met Syrië zal voeren.

In de nieuwe regeringsploeg is Chaim Ramon, die onlangs naar de Arbeidspartij terugkeerde, tot minister van binnenlandse zaken benoemd. Als verzoenend gebaar naar religieuze sectoren in de Israelische samenleving is rabbijn Yehuda Avital, leider van de Meimad-partij (zonder zetel in de Knesset) als minister zonder portefeuille in de regering Peres opgenomen. Rabbijn Avital is in politiek opzicht een duif, die voor vrede met de Palestijnen bereid is tot territoriale concessies.