Zuid-Kennemerland is Nationaal Park

DEN HAAG, 21 NOV. Zuid-Kennemerland is door minister Van Aartsen (natuurbeheer) vanmiddag benoemd tot Nationaal Park. Het gebied dat ruim 2.500 hectare groot is, ligt tussen IJmuiden, Santpoort, Bloemendaal en Zandvoort. In het duin- en bosgebied komen 230 vogelsoorten voor. Naast veel vlinders, insecten en vleermuizen en leven er ruim vijfhonderd reeën.