Zalm verwacht fiscale tegenvaller

DEN HAAG, 21 NOV. Minister Zalm (financiën) verwacht dit jaar een tegenvaller in de belastinginkomsten van één tot anderhalf miljard gulden. Hij zei dat gisteravond in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 1996.

De tegenvaller wordt met name veroorzaakt door lagere inkomstenbelasting dan geraamd. Zalm zei te verwachten begin volgend jaar “een compleet beeld” te hebben van de belastinginkomsten.

Het begrotingsbeleid van Zalm heeft tot gevolg dat een tegenvaller niet direct hoeft te worden gecompenseerd door extra bezuinigingen. Centraal in dit beleid staan de afspraken die zijn gemaakt over de uitgaven van de overheid. Uit de Najaarsnota, een tussentijds overzicht van de begroting 1995 die vrijdag in de ministerraad wordt besproken, blijkt dat de uitgaven van de overheid dit jaar ruim onder de gemaakte afspraken blijven. De lagere uitgaven van de ministeries zouden de belastingtegenvaller compenseren.

Zalm meldde de Kamer gisteren dat het kabinet volgend jaar met nieuwe maatregelen komt om de koopkracht van alleenstaanden met een relatief laag inkomen te verbeteren. De VVD-minister reageerde hiermee op een voorstel van PvdA-woordvoerder Van der Ploeg die de zogeheten alleenstaandenaftrek in de inkomstenbelasting weer wil invoeren. Die aftrek sneuvelde in 1989 bij de belastingoperatie Oort.

De PvdA wil hernieuwde invoering van de alleenstaandenaftrek per 1 januari financieren door een verhoging van het arbeidskostenforfait te schrappen. Wanneer dit om technische redenen niet kan, dan zou de alleenstaandenaftrek een jaar later moeten worden geïntroduceerd.

De Tweede Kamer fiatteerde het Belastingplan 1996. Vorige week maakte staatssecretaris Vermeend (financiën) al duidelijk dat hij de wens van de regeringsfracties zou honoreren om musea een belastingvoordeel te gunnen van ongeveer 25 miljoen gulden. Ter compensatie gaat de fiscale stimulans voor werknemers die verhuizen om zo dichter bij hun werk te wonen niet door.

Het kabinet voelt voorlopig niets voor verruiming van de belastingaftrek voor werkgevers die laagbetaald personeel in dienst nemen.