Waarom de Ecu?

Waarom zijn wij Nederlanders als het om de eenwording van Europa gaat van die meelopers? Want vrijwel zeker zal Nederland aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) deelnemen.

Het heeft vast met onze handelsgeest te maken dat we een dergelijk hoog verwachtingspatroon van het welslagen van de Europese eenwording en in het bijzonder van de Europese munteenheid er op nahouden. Tevens zal het typisch Hollandse stokpaardje 'werkgelegenheid', dat met de invoering van de Ecu-munt tijdelijk een ware opbloei zal beleven, een rol spelen. We vergeten dan even de enorme kapitalen die een dergelijke omschakeling van het financiële verkeer met zich meebrengt. In NRC Handelsblad van 15 november staat een aardige opsomming van werkzaamheden. Redacteur Friederike de Raat heeft het over een ware cultuurschok “die de nieuwe munt teweeg zal brengen bij de burger: loonstrookjes, tandartsrekeningen, treinkaartjes en kroppen sla, overal heeft de euro zijn intrede gedaan en is de oude vertrouwde gulden verdwenen”.

Kunnen wij Nederlanders niet voor één keer een voorbeeld aan Groot-Brittannië en Denemarken nemen? Beide landen die “waarschijnlijk wel mee zouden kùnnen doen, maar dit niet willen en ook niet hoeven”. (Alman Metten, NRC Handelsblad, 15 november).

Nederland, is het niet de hoogste tijd de Ecu-munt in een referendum grondig aan de kaak te stellen?

    • Drs. M. Langeveld