Snelheidsbeperking voor sneltram 51

AMSTERDAM, 21 NOV. Bestuurders van lijn 51 (de sneltram tussen Amsterdam-Centraal en Amstelveen) mogen op een aantal kruispunten niet harder rijden dan 40 kilometer per uur. Op alle 18 kruisingen worden piepers vervangen door bellen om weggebruikers beter te waarschuwen dat de tram eraan komt. De politie zal wekelijks controleren of de bestuurders zich houden aan de snelheidslimiet en of ze stoppen voor rood licht.

Dit zijn enkele maatregelen die het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert gistermiddag heeft gepresenteerd en die de veiligheid op het traject moeten vergroten. Met de uitvoering is tien miljoen gulden gemoeid. Sinds de sneltram begin 1991 ging rijden hebben zich op het traject drie dodelijke ongevallen voorgedaan. Eind vorige maand kwam een 15-jarig meisje om het leven na een aanrijding met een tramstel van lijn 51. Daarop besloot het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) zigzaghekken en waarschuwingsborden bij een aantal oversteekplaatsen te plaatsen, in afwachting van te nemen structurele maatregelen. Een inmiddels opgericht actiecomité van verontruste en boze buurtbewoners besloot na deze handreiking van het GVB af te zien van blokkade-acties.

In de afgelopen jaren zijn 27 mensen gewondgeraakt bij een ongeval met de sneltram. Het aantal ongevallen sinds begin 1991 bedraagt 57. In 12 procent van de gevallen was de sneltram de veroorzaker, in 77 procent een ander voertuig of een voetganger. In 11 procent van de ongevallen was zowel de sneltram als de andere weggebruiker de veroorzaker.

Volgens de opstellers van het plan van aanpak zijn de belangrijkste ongevalsoorzaken het niet verlenen van voorrang door zowel automobilisten, fietsers, voetgangers als trambestuurders en de te hoge rijsnelheid.

Op de voetgangers- en fietsersoversteekplaatsen langs het traject vanaf station WTC in Amsterdam-Zuid naar Amstelveen komen extra waarschuwingslichten. Tevens zal de lijn beter zichtbaar worden gemaakt in de avonduren en krijgen de tramstellen aan de voorzijde een extra vangbeugel zodat er geen auto's meer onder kunnen komen. Langs dit traject rijdt de tram over de middenberm binnen de bebouwde kom.

Leerlingen van nabijgelegen scholen krijgen van de politie voorlichting over de verkeerssituatie en mogen meerijden in de cabine van de bestuurder van de sneltram zodat zij met eigen ogen kunnen zien dat voorzichtigheid geboden is wanneer de tram eraan komt.