Slecht onderwijs

In NRC Handelsblad van 8 november lees ik dat de regeringspartijen akkoord gaan met een collegegeldverhoging van 150 gulden, want zij hebben er vertrouwen in dat het onderwijs aan universiteiten en hogescholen snel zal verbeteren. Verdere verhoging met 350 gulden mag ook, maar dan moet uit rapporten wel duidelijk zijn dat er nog meer verbetering is.

Als hoofddocent in ruste schrik je wel even van dit bericht. We moeten het (in de tijd dat ook Ritzen doceerde) wel slecht hebben gedaan dat er nu zo maar een snelle verbetering mogelijk is, die dan in luttele tijd zal worden gevolgd door een nog grotere verbetering.

Ik vroeg me met verbijstering af waar deze partijen hun verbeterings-verwachtingen toch vandaan konden hebben. Opeens echter werd het mij duidelijk. De Kamerleden in kwestie valt niets te verwijten. Zij behoren immers tot de slachtoffers van het voorheen zo slechte onderwijs. Blijft natuurlijk wel het probleem hoe zij de rapporten over verbetering kunnen en zullen beoordelen. Met enige op verbeterde leest geschoeide bijscholing moet dat echter wel kunnen lukken.

    • F. Remmen
    • Gepensioneerd Universitair Hoofddocent