Royal Nederland: resultaat stagneert

Royal Nederland Verzekeringsgroep, gevestigd in Rotterdam en Utrecht, onderdeel van de Britse Royal Insurance Group, heeft in het derde kwartaal van dit jaar een winst voor belastingen behaald van 18,3 miljoen gulden, hetzelfde niveau als in dezelfde periode van vorig jaar. De netto winst was zelfs iets lager. De verzekeraar boekte een resultaat van 11,5 miljoen gulden tegen 12,5 miljoen gulden in dezelfde periode van 1994.

Over de eerste negen maanden was de netto winst eveneens iets lager, 35,2 miljoen tegen 37,6 miljoen gulden in 1994. Wel groeide de omzet over de eerste negen maanden behoorlijk, met 22 procent tot bijna 1 miljard gulden.

Het brutoresultaat op levensverzekeringen in het derde kwartaal van dit jaar bedroeg 1,6 miljoen gulden, waardoor het verlies over de eerste negen maanden slonk tot 4,7 miljoen. Op schade werd een winst geboekt van 11 miljoen, waardoor het resultaat over de eerste negen maanden 39 miljoen bedroeg tegen 36 miljoen gulden in de overeenkomstige periode van 1994.

Het schaderesultaat werd negatief beïnvloed door het effect van de orkaan Luis die over het Antilliaanse eiland Sint Maarten raasde. Voor die natuurramp becijfert Royal Nederland voor zich een schadepost van 7 tot 11 miljoen gulden.