Pronk positief over hulp aan Palestijnen

JERUZALEM, 21 NOV. “Yasser Arafat heeft de laatste tijd wat met Nederland”, zei de Nederlandse minister van ontwikkelingshulp J.P. Pronk gisteren tijdens een persconferentie in Jeruzalem ter afsluiting van een bezoek aan Israel en de Palestijnse bestuursautoriteit in Gaza.

“Hij weet dat wij onze beloften wèl houden. Dat maakt een gesprek positief”, zei Pronk met een verwijzing naar de vele landen die sinds het Israelisch-Palestijns vredesakkoord hulp hebben aangeboden zonder die daadwerkelijk te geven. Tegen deze achtergrond is volgens de Nederlandse bewindsman, die zaterdag in Gaza een onderhoud had met de Palestijnse leider de “Nederlandse hulp een belangrijke factor”.

Voor de eerste maal is er volgens hem als gevolg van het vredesproces een mogelijkheid de Nederlandse hulpverlening ook rechtstreeks op de Palestijnen te richten. Tijdens het onderhoud met Yasser Arafat heeft minister Pronk de verschillende aspecten van de uitbreiding van de Nederlandse hulp aan de Palestijnen uiteengezet waarvan de aanleg van een haven in Gaza de hoofdmoot blijft.

Bedragen wenste hij niet te noemen maar zoals minister Pronk het uitdrukte “ komen de bedragen er wel, de middelen zijn er”. Ook aan de steun in de Nederlandse politiek voor zijn plannen twijfelt hij niet. Als voorbeeld van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan de Palestijnen noemde hij de Nederlandse bereidheid om een te bouwen Palestijns industriepark te adopteren. Plaatsing van dit park nabij de aan te leggen haven zou volgens hem voor de Palestijnse industriële ontwikkeling gunstig zijn.

Minister Pronk sprak de hoop uit dat voor 1 januari 1996 de eerste spade in de grond kan worden gestoken voor de aanleg van de haven en dat premier Wim Kok daar dan bij aanwezig kan zijn. De haven heeft volgens minister Pronk voor de Palestijnen een “hoge prioriteit om economisch de vleugels te kunnen uitslaan”. Ook heeft minister Pronk Nabil Shaath, de Palestijnse minister voor internationale samenwerking toegezegd dat Nederland een studiemissie zal financieren om na te gaan of landwinning langs de kust van Gaza mogelijk is.

De uitbreiding van de Nederlandse hulp aan de Palestijnen omvat onder meer basis-onderwijs en gezondheidszorg. Voortzetting van hulp op het gebied van de water en milieuproblematiekwordt sterk overwogen evenals adoptie van Palestijnse universiteiten door Nederlandse universiteiten. Minister Pronk zei dat “het moment er is om de Nederlandse hulpverlening aan deze regio te intensiveren”.

    • Salomon Bouman