Politie dreigt met ingrijpender acties

ROTTERDAM, 21 NOV. Als het overleg tussen de politiebonden en Binnenlandse Zaken vandaag mislukt, dreigen de politiebonden hun acties gaan richten op het verkeer.

Het cao-overleg is vanmiddag om twaalf uur hervat. Volgens de woordvoerder van de Nederlandse Politiebond (NPB) gaan de bonden over op 'fase drie' als het opnieuw geen resultaat oplevert. Zo overweegt het actiecomité van het Korps Landelijke Politiediensten geen bekeuringen meer uit te schrijven op de snelwegen. Volgens een woordvoerder van Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) wordt ook gedacht aan het veroorzaken van verkeersopstoppingen door tijdelijk kruispunten te bezetten. “We proberen de samenleving zo min mogelijk te schaden. Maar als we een demonstratieve optocht houden, moeten we toch ergens een weg oversteken.” Ook zijn er voorstellen om zeer strikte verkeerscontroles te verrichten, die eveneens tot opstoppingen zullen leiden.

Voorts worden er in verschillende regio's plannen ontwikkeld om dit weekeinde wedstrijden van de PTT-Telecompetitie door ontbrekend politie-toezicht onmogelijk te maken. Een ander actiemiddel is het niet uitschrijven van bekeuringen voor lichte overtredingen. Een woordvoerder van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP): “Alleen excessen zullen dan vervolgd worden, bijvoorbeeld als iemand met 190 per uur over de snelweg rijdt. Of als men parkeert op een invalidenplaats, dat is ook iets dat agenten buitengewoon irriteert.”

Over het hele land zijn in de komende dagen werkonderbrekingen, manifestaties en demonstratieve optochten. Die concentreren zich op Limburg, de drie noordelijke provincies, Rotterdam en de regio Zuid-Holland-Zuid. In Friesland, Groningen en Drenthe zal de politie morgen gratis soep uitdelen op parkeerplaatsen.

Minister Dijkstal van binnenlandse zaken heeft aangekondigd arbitrage door de commissie-Albeda te vragen als het overleg geen resultaat oplevert. De bonden hebben dat afgewezen. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zegt dat de bonden daarmee “de schijn op zijn minst tegen zich hebben”. “Wij durven het onafhankelijk oordeel van derden af te wachten. Concessies komen tot dusver alleen van onze kant.” Zolang de bonden zich niet aan arbitrage onderwerpen, is een advies van de commissie Albeda niet bindend. Over juridische stappen tegen een verharding van de politie-acties wil Binnenlandse Zaken nog geen uitspraak doen.