Onderwijs aan pabo's laatste jaren verbeterd

DEN HAAG, 21 NOV. De opleidingen tot leraar in het basisonderwijs, de zogenoemde pabo's, staan er beduidend beter voor dan enkele jaren geleden. Wel moeten de hogescholen die de opleidingen geven beter samenwerken. Ook hapert het nog bij de vorming van pabo-studenten op het gebied van cultuur, informatietechnologie en techniek. Dit staat in een tussenrapport van een commissie die de kwaliteit van de 41 lerarenopleidingen basisonderwijs onderzoekt.