Nedlloyd stapt in chemicaliënvervoer

Nedlloyd Road Cargo, het wegtransport-onderdeel van het Rotterdamse vervoersconcern, gaat samenwerken met het Amerikaanse NewPort Tank Container bij het vervoeren van chemicaliën tussen Europa en de Verenigde Staten. Daartoe hebben beide ondernemingen een akkoord gesloten, dat op 1 december van kracht wordt.

Volgens directeur L. Peskens van Nedlloyd Road Cargo heeft zijn bedrijf in toenemende mate te maken met chemicaliën in kleine hoeveelheden die een bestemming in de VS hebben. Het transport gebeurt in tanks, verpakt in containers van 20 voet. De samenwerking met NewPort Tank Containers houdt in dat dit bedrijf zorgt voor de aflevering op de plaats van bestemming na aanlanding in de VS.

NewPort Tank Containers zorgt er voor dat deze containers weer met lading teruggaan naar Europa. Nedlloyd beschikt over 1100 van dit soort containers voor chemicaliën-transport. Daarvan voldoen er 80 aan de eisen die de VS aan deze transportmiddelen stellen. Met die 80 containers gaat de samenwerking met NewPort Tank Containers van start.