Mattheus-effect (2)

Flip de Kam schrijft in 'Het regeerakkoord volgens Mattheus', over de hogere middenklasse: “Ook geniet zij de hoogste woonsubsidie, doordat eigenaar-bewoners slechts een gering bedrag als huurwaarde bij hun belastbaar inkomen hoeven te tellen, terwijl zij de betaalde hypotheekrente zonder enige beperking als aftrekpost kunnen opvoeren”.

Minder belasting door rente-aftrek is niet hetzelfde als woonsubsidie.

Eigenaar-bewoners mogen geen onderhoudskosten (behoudens onder bepaalde voorwaarden groot onderhoud) als aftrekpost opvoeren. Verzekeringskosten, schilderen, onroerend-goedbelasting, vervanging van gebroken ruiten, loodgieterskosten, vervanging van een verwarmingskachel, kortom alle regelmatig voorkomende onderhoudskosten mogen niet als aftrekposten fungeren.

Al die kosten moeten van hun netto inkomen worden betaald. Juist daarom is, als een van de vele compromissen op dit terrein, het huurwaarde-forfait laag gehouden. Maar de waarde van de woning wordt wel regelmatig naar boven bijgesteld, zodat de eigenaar-bewoner wel regelmatig geconfronteerd wordt met hogere aanslagen van de onroerendgoedbelasting en een hoger huurwaardeforfait. Al met al valt het met die bevoordeling van eigenaar-bewoners heel erg mee. Als alle kosten van een eigenaar-bewoner eens op een rijtje gezet worden, dan denk ik dat er heel wat meer gemeenschapsgeld naar de huurwoningen gaat.Dat is dus niet volgens Mattheus.

    • Johan van Dorsten