Kassian-banen

Wit poetsen en klussen voor een acceptabel tarief, dat moet werk opleveren! (NRC Handelsblad, 4 november). Helaas, de mislukking lijkt alweer vanaf het begin ingebouwd. Subsidies, kortingsvouchers, loonadministraties voor enkele uren per week vergen teveel inspanning van de potentiële werkgever en de nodige uitvoeringsorganisaties maken het te duur.

Als we nu eens de huishoudens zouden beschouwen als bedrijven die om buitenshuis inkomen te genereren menskracht nodig hebben om de thuisbasis te onderhouden. Deze 'bedrijven' hebben dan het recht de gemaakte onkosten als fiscale aftrekpost op te voeren

Weg subsidies, vouchers, uitvoeringsorganisaties. De administratie is voor uitzendbureaus en andere bedrijven waar de witte hulp kan worden ingehuurd. De fiscus zal weliswaar minder ontvangen van de nieuwe werkgevers, maar daar staat tegenover dat werklozen aan het werk kunnen, bestaand zwart werk wit wordt en het aantal uitkeringen vermindert. Bovendien zijn de nieuwe banen gelijkwaardige, echte banen in plaats van kassian-banen.

    • G. Borsje