Heidemij winstgroei in derde kwartaal

Ingenieursbureau Heidemij heeft in het derde kwartaal een netto winst geboekt van 6,1 miljoen gulden. In dezelfde periode vorig jaar behaalde de onderneming een nettoresultaat van 14,7 miljoen gulden. Die winst werd evenwel vooral beïnvloed door een bijzondere bate van 9,3 miljoen op de verkoop van een belang in branchegenoot Fugro. Zonder deze bate is de netto winst met 6 procent gestegen. De omzet steeg in het derde kwartaal met 8 procent tot 237,7 miljoen gulden.

In het begin van het derde kwartaal werd in beginsel overeenstemming bereikt over de overname van het in Greenville, South Carolina (VS), gevestigde ingenieursbureau Piedmont Olsen Hensley met 450 medewerkers.

In de eerste negen maanden steeg de omzet met 2 procent tot 657,2 miljoen gulden. De netto winst is (exclusief bijzondere baten) met 7 procent gestegen naar 18,3 miljoen gulden. De netto winst per aandeel steeg van 0,92 tot 0,99 gulden. De lage dollarkoers heeft een beperkende invloed gehad op de groei van de omzet en winst.

Voor geheel 1995 verwacht Heidemij een lichte groei van de bedrijfsopbrengsten waarbij het netto resultaat op het niveau van vorig jaar blijft liggen (exclusief bijzondere baten).