'Geen gedwongen ontslagen'; Unilever saneert Vlees Groep: 300 banen weg

ROTTERDAM, 21 NOV. Unilever schrapt 300 arbeidsplaatsen bij de Unilever Vlees Groep (UVG) in Oss. De sanering is het gevolg van een herstructurering die de concurrentiekracht van UVG moet vergroten.

Dat heeft Unilever gisteren bekendgemaakt. De overtollige werknemers kunnen via Arbeidsvoorziening gebruik maken van een programma voor vrijwillige herplaatsing. Gedwongen ontslagen zullen volgens Unilever zoveel mogelijk vermeden worden. UVG (onder andere Unox) telt op dit moment ruim 1.200 arbeidsplaatsen.

De reorganisatie bij UVG, waar soepen, sauzen en vleeswaren worden gemaakt, is volgens een woordvoerder van Unilever vooral bedoeld om de concurrentiepositie te verbeteren. Daarbij wordt een tweesporenbeleid gehanteerd. Efficiëncyverbetering moet leiden tot lagere produktiekosten, terwijl daarnaast een kwaliteitsprogramma zal worden doorgevoerd voor nieuwe en bestaande produkten. Voor die investering trekt Unilever de komende jaren 150 miljoen gulden uit. De kostenverlaging zal volgens Unilever vooral bereikt worden door het effectiever inzetten van ondersteunende diensten. Het verlies aan arbeidsplaatsen zal dan ook overwegend bij deze diensten optreden. UVG kampt met een toenemende concurrentie, onder andere van huismerken en van goedkope produkten uit Centraal-Europa.

Unilever is al enkele jaren bezig met het reorganiseren van de Europese activiteiten. Daarbij worden produktiemethoden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en worden fabrieken in de diverse landen samengevoegd of gesloten. De Europese produktie van wasmiddelen is al verregaand gerationaliseerd, terwijl op het gebied van voeding inmiddels hetzelfde proces gaande is. Zo licht Unilever op dit moment onder andere de produktie van margarine door.

De reorganisatie van UVG staat los van deze concentratietendens, zegt een woordvoerder van Unilever. Hoewel kostenoverwegingen wel een rol spelen, is de stroomlijning vooral bedoeld om alerter te kunnen reageren op de vraag van consumenten van nieuwe of verbeterde produkten.