EU en VS buigen zich over handelsbelemmeringen

BRUSSEL, 21 NOV. De Europese Unie en de Verenigde Staten zullen een gezamenlijke studie ondernemen naar het opheffen van handelsbelemmeringen tussen beide blokken. Maar in een plechtige verklaring die begin volgende maand in Madrid op een Europees-Amerikaanse top in aanwezigheid van president Clinton wordt aangenomen, zal het woord vrijhandelszone of TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade Area) niet voorkomen.

Diplomaten in Brussel hebben dat gisteren gezegd na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van buitenlandse zaken. Volgens hen zal de top in Madrid, op zondag 3 december, vooral symbolische waarde hebben. Baanbrekende, concrete voorstellen liggen niet op tafel, maar wel moet Madrid het begin markeren van verdieping en verbreding van de betrekkingen tussen de EU en de VS, los van de veiligheidssamenwerking binnen de NAVO. “Een politieke wilsverklaring tot nauwere samenwerking in de toekomst”, zo wordt gezegd.

Op dit moment leggen ambtenaren uit Washington en Brussel de laatste hand aan de gezamenlijk actieprogramma, waarover een half jaar is onderhandeld. Punten in het plan zijn onder andere gezamenlijk politiek optreden in de wereld (Bosnië, Oost-Europa, Midden-Oosten, humanitaire hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking), bestrijding van misdaad, terrorisme en drugshandel, verdere liberalisering van de wereldhandel (comform de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie WTO) en het opzetten van uitwisselingsprogramma's (op economisch gebied, wetenschap en cultuur). Nederland had liever gehad dat het lijstje wat korter was geweest en er duidelijker prioriteiten waren gesteld.