Correcties & Aanvullingen

Europarlement

De kop 'Europarlement zit aan de grond' in de krant van 18 november, pagina 5 is een onjuiste weergave van het bijbehorende stuk over het Europa van de burger. De kop was ontleend aan een citaat van Europarlementariër Piet Dankert over de toestand waarin de Europese Unie zich als geheel bevindt. Dankert besloot met: 'we zitten aan de grond', en met 'we' doelde hij op de Europese Unie als geheel en haar lidstaten in het bijzonder, niet op het Europese Parlement.

Cry Baby

In de krant van 17 november (Conflict Clinton en Republikeinen steeds scherper, pagina 10) stond dat de krant Newsday op de voorpagina een foto van Newt Gingrich had onder de kop Crybaby. De krant was The New York Daily News, en de kop Cry Baby (huilebalk) stond boven een karikatuur van Gingrich.

Zuidpool

Amundsen bereikte de Zuidpool in 1919 en niet in 1991, zoals gemeld in de krant van 16 november (Nieuwe strijd Noor en Brit om Zuidpool, pagina 4).