B. Groenewoudt en M. Polak

De W.A. van Es-prijs, de landelijke aanmoedigingsprijs voor veelbelovend archeologisch onderzoek, is toegekend aan dr. B. Groenewoudt en dr. M. Polak. Groenewoudt ontvangt de prijs, een geldbedrag van vierduizend gulden, voor zijn dissertatie 'Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen'. Polak krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar Romeins aardewerk.