Asielprocedure wordt pas vanaf 1997 korter

DEN HAAG, 21 NOV. De problemen rond de procedure voor asielzoekers zullen nog tot in 1997 voortduren. De rechtbanken hebben dat jaar nog nodig om alle zaken te verwerken en tot “normale werkvoorraden en aanvaardbare doorlooptijden” voor de procedure te komen.

Dit schrijft staatssecretaris Schmitz (justitie) in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Schmitz reageert hierin op een aantal recente onderzoeken naar de knelpunten bij de toelating, opvang en uitzetting van asielzoekers.

Volgens Schmitz is de hoge instroom van asielzoekers in 1994, ruim 52.000, de belangrijkste oorzaak van de stroeve verwerking van asielaanvragen bij Justitie. De gemiddelde procedure duurt nog altijd ruim elf maanden. Het streven van het kabinet is een gemiddelde behandeling van een aanvraag van zeven maanden. Het aantal vreemdelingen dat asiel aanvraagt is sterk aan het dalen. Justitie verwacht dit jaar op 28.000 tot 30.000 asielzoekers uit te komen. Veel oude zaken zijn echter nog niet afgehandeld.

Het kabinet gaat ervan uit dat de problemen voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) “uiterlijk per eind 1996” zijn opgelost.

De onderzoeken naar de problemen bij Justitie, onder meer door de Algemene Rekenkamer begin oktober, brachten aan het licht dat de IND onvoldoende efficiënt werkt en daarmee vertragingen in de hand werkt. De belangrijkste doelstelling van de nieuwe Vreemdelingenwet, het bekorten van die procedure, was niet gehaald, luidde een van de conclusies. Begin deze maand hekelde ook het organisatiebureau Berenschot de lange termijnen die de IND hanteert.