ABP en Rabo verlagen opnieuw hypotheekrente

ROTTERDAM, 21 NOV. In navolging van levensverzekeraar Zu¨rich Leven verlagen ook marktleider Rabobank en het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds de tarieven voor rentevaste hypotheken met tussen de 0,2 en 0,4 procent. Het laagste tarief van de Rabobank voor een hypotheek met een looptijd van een jaar komt daarmee uit op 4,9 procent.

Voor tienjarige hypotheken brengen beide hypotheeknemers de rente met 0,3 procent omlaag. Bij Rabobank komt dit tarief daarmee op 7,3 procent en bij ABP Hypotheken op 6,9 procent. De tarieven voor hypotheken met een looptijd van tussen de een en vijf jaar gaan met gemiddeld 0,4 procent omlaag. Ook de Postbank en ABN Amro zullen de hypotheken binnenkort verlagen, maar overleggen nog over het percentage van de tariefdaling.

Sinds april van dit jaar hebben de hypotheekverstrekkers de rentetarieven in stappen met ongeveer 1,5 procent omlaag gebracht. De dalingen in de hypotheek rente zijn een gevolg van de dalende rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt. Afgelopen donderdag verlaagde De Nederlandsche Bank de voorschotrente, het bodemtarief voor de geldmarkt, met een kwart procent tot 3,25 procent. De kapitaalmarktrente, het rendement op tienjaars staatsobligaties is sinds eind 1994 gedaald van 7,7 procent eind 1994 tot 6,4 procent gisteren. Ondanks de rentedalingen zijn er in de maanden januari tot augustus van dit jaar niet meer dan 231.300 nieuwe woninghypotheken afgesloten, bijna 19 procent minder dan in de vergelijkbare periode in 1994. De lage rentestand zorgde vorig jaar voor een uitzonderlijk hoog aantal nieuwe hypotheken. Gemiddeld lag de hypotheekrente over de periode januari tot augustus 1995 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met 7,44 procent 0,38 procent boven de rente in dezelfde periode vorig jaar.

C. van Eybergen van de Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat het voor huiseigenaren zelden mogelijk is om van de lagere rente te profiteren door de bestaande hypotheek open te breken en een nieuwe af te sluiten. Dit zogenoemde oversluiten (de Rabobank schat het aantal oversluitingen in 1994 op 200.000) biedt de consument “weinig voordeel en soms zelf een aanzienlijk nadeel”, omdat de banken daarvoor een boeteclausule hanteren. Bij vrijwel alle banken moet het renteverschil tussen de oude en de nieuwe hypotheek in één keer worden betaald.

De hoofddirectie van de Rabobank besluit vanmiddag over een verlaging van de tarieven voor hypotheken met een variabele rente.