Woningraad: huren moeten sterker stijgen

DEN HAAG, 20 NOV. De woningcorporaties komen in financiële moeilijkheden als staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) zijn voornemen doorzet om de huurstijging te beperken. Deze waarschuwing uitte algemeen directeur Van Velzen van de Nationale Woningraad (NWR) vanochtend. De NWR is de grootste organisatie van woningcorporaties.

Tommel maakte vrijdag bekend dat de huren per woning volgend jaar weliswaar met 6,5 procent mogen stijgen, maar dat de gemiddelde huurverhoging voor woningcomplexen lager moet uitkomen dan de 4,7 procent die zij dit jaar bedroeg. De staatssecretaris mikt op 4 procent. Hij wil met de corporaties en de particuliere verhuurders afspreken dat ze maatregelen nemen om in 1996 tot deze gematigder huurstijging te komen. Bovendien bereidt hij wettelijke maatregelen voor om in de verdere toekomst desnoods een lager gemiddelde bij de huurverhogingen af te dwingen.

Van Velzen becijferde dat elk half procent minder huurverhoging de corporaties samen over een periode van tien tot vijftien jaar zeven miljard gulden kost. Als het rijk de huren wil matigen, moet het zelf voor de financiële gevolgen opdraaien, vindt de NWR.

Anders dan PvdA en D66 steunt de VVD-fractie voluit het besluit van Tommel om een maximale huurverhoging van 6,5 procent toe te staan. De VVD vindt, evenals het CDA, dat de afspraken met de corporaties op dit punt moeten worden nagekomen. “Het gaat ons niet om een hoger gemiddelde”, zei het Kamerlid Hofstra van de VVD vanochtend. “Hoe hoger het maximum, hoe lager de andere huurstijgingen kunnen zijn.”

De VVD zet wel vraagtekens bij de wijzigingen voor de individuele huursubsidie die Tommel in 1997 wil doorvoeren. Hofstra wees erop dat Tommel financiële meevallers gebruikt die hij eigenlijk bij het ministerie van financiën zou moeten inleveren en dat hij bovendien de in het regeerakkoord afgesproken bezuiniging van 200 miljoen op de huursubsidie maar voor de helft haalt.

PvdA'er Duivesteijn vreest dat de maatregelen van Tommel hooguit tijdelijk soelaas bieden voor de laagstbetaalde huurders. Bovendien stimuleert het systeem volgens hem het ontstaan van wijken waarin alleen de minima wonen. Voor dit laatste toont ook Kamerlid Jeekel (D66) zich bevreesd.