'Onveilige' schouwburg in Brussel tijdelijk dicht

BRUSSEL, 20 NOV. De Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel is op last van burgemeester Xavier de Donnéa om veiligheidsredenen tijdelijk gesloten. Bij een controle van de technische uitrusting werd vorige week vastgesteld dat de elektrische installaties onveilig zijn, onder andere door verouderde leidingen en schakelborden. De burgemeester, die zelf een bezoek bracht aan de schouwburg, zei na afloop geschrokken te zijn van de vervallen toestand waarin het gebouw verkeert.

De kosten van de herstelwerkzaamheden worden geraamd op 10 miljoen frank (ruim 500.000 gulden) en moeten worden opgebracht door de stad Brussel, eigenaar van het gebouw. Bij de KVS werd vanmorgen gelaten gereageerd op het alarmerende bericht. De directie dringt al jaren aan op renovatie van de vervallen schouwburg. Als de werken vóór 1 december worden afgerond, hoeft het programma van de KVS niet te worden gewijzigd. Vrijdag gaat een kleinschalige voorstelling, Leatherface van Helmut Krausser, in première in een zaal tegenover de schouwburg. Op 1 december komt het Rotterdams Onafhankelijk Toneel naar Brussel met De beschaving, mijn moeder.

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg, die in 1887 werd gebouwd in neo-Vlaamse renaissance stijl, verkeert al jaren in een lamentabele toestand. Niet alleen de elektriciteit is aan vernieuwing toe, de muren zijn zichtbaar aangevreten en de balkons langs de zijgevels, ooit bedoeld als ontsnappingsroute bij brand, zijn zo gammel dat betreden levensgevaarlijk is. Morgen komt de Vlaamse Monumentenwacht loshangende stenen verwijderen.

De restauratie van de KVS laat op zich wachten, omdat de drie verantwoordelijke overheden, de stad Brussel, de Vlaamse gemeenschap en het Brussels gewest, niet kunnen uitmaken wie welk deel van de benodigde 50 miljoen gulden moet opbrengen. Intendant Franz Marijnen, eerder onder meer directeur van het Rotterdamse RO Theater, dreigde vorig jaar op te stappen als er niet snel een aanzet tot restauratie werd gegeven. Begin augustus heeft het stadsbestuur van Brussel ingestemd met de restauratie van de vervallen schouwburg. Maar concrete toezeggingen voor de kosten zijn nog niet gedaan.