Meer dure huizen in de oude wijken

DEN HAAG, 20 NOV. In oude stadswijken moeten meer goedkope woningen plaats maken voor duurdere koop- of huurhuizen. Dit heeft staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Hij wil dat er per jaar 3.500 woningen extra worden gesloopt in de oude wijken. Bovendien moeten jaarlijks 6.000 huurwoningen extra in koopwoningen worden omgezet. In de uitbreidingsgebieden bij de steden wil de staatssecretaris daarentegen plaats maken voor meer goedkope huurwoningen, per jaar ongeveer 9.500. Op deze manier wil de bewindsman voorkomen dat in de steden wijken ontstaan waarin alleen de minima wonen.

Uit de brief van Tommel blijkt verder dat het tekort aan woningen in Nederland kleiner is dan eerder werd gevreesd. Het kabinet mikt voor de periode 1997-2003 op de bouw van 69.500 woningen per jaar. Deze voornemens zijn gebaseerd op een periodiek onderzoek naar de woningbehoefte in Nederland en op prognoses voor de komende jaren.

Volgens deze onderzoeken is er op het gebied van de 'segregatie', het onstaan van wijken voor de laagste-inkomensgroepen, nog geen sprake van een verontrustende ontwikkeling. “Wel zijn er in specifieke wijken en buurten leefbaarheidsproblemen te constateren”, aldus de staatssecretaris.

Volgens Tommel beschikt Nederland over een omvangrijk aantal woningen die van goede kwaliteit zijn. In het beleid voor de komende jaren moet het, aldus de staatssecretaris, vooral om de leefbaarheid in de buurten gaan, of de “sociale dimensie van het wonen”, zoals hij het noemt. Daarom pleit hij voor de bouw van duurdere woningen in de oude wijken die nu bijna uitsluitend goedkopere huurwoningen bevatten en het verkopen van huurwoningen aan de huurders.

Het woningbehoefte-onderzoek heeft aangetoond dat de vraag naar koopwoningen nog altijd toeneemt. Vooral de belangstelling voor de dure prijsklassen neemt toe. De groep waar het kabinet zijn volkshuisvestingbeleid specifiek op richt, de mensen met een inkomen tot modaal, is kleiner geworden. Wel wordt daarbinnen het aandeel van de laagste inkomens, alleenstaanden en ouderen steeds groter. Overigens is volgens Tommel de huisvestingssituatie van de meeste ouderen “zonder meer goed te noemen”.