Kamermeerderheid wil minder winkelzondagen

DEN HAAG, 20 NOV. Een Kamermeerderheid is voorstander van een beperkte openstelling van winkels op zondag. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zal aanstaande donderdag bij het Kamerdebat over de Winkeltijdenwet een amendement indienen dat winkels verbiedt om meer dan twaalf zondagen per jaar open te zijn.

Dit amendement zal naar verwachting worden gesteund door de hele oppositie. Anders dan D66 legt de VVD zich hierbij neer.

Minister Wijers (economische zaken) wil gemeenten de vrijheid geven om te bepalen of winkels wel of niet op zondag open mogen zijn, maar de PvdA eist een centrale wettelijke regeling van de openingstijden op zondag. “Wij kiezen voor een fikse beperking van het aantal zondagen dat winkels mogen open zijn”, zegt PvdA-fractielid M. van Zuijlen desgevraagd. In het wetsvoorstel van minister Wijers zijn alle winkels op zondag dicht, maar kunnen ze van het gemeentebestuur ontheffing krijgen. Als gemeenten daarmee instemmen kunnen winkels dus elke zondag open zijn. De PvdA fractie vreest concurrentie tussen steden. Als de winkels in een gemeente open zijn, zullen ook de winkels in naburige gemeenten meemoeten. Daarom is de PvdA voorstander van centrale regelgeving. De PvdA wil het aantal zondagen waarvoor ontheffing kan worden aangevraagd wel iets uitbreiden. Over het precieze aantal zondagen dat winkels van de PvdA geopend mogen zijn neemt de Tweede Kamerfractie morgen een besluit. “We zitten vooralsnog op 12 dagen”, aldus Van Zuijlen.

Met deze opstelling heeft de PvdA haar coalitiepartners VVD en D66 voor het blok gezet. “Wij staan met de rug tegen de muur”, aldus VVD-fractielid B. van Erp. Van Erp gaat akkoord, omdat hij vreest dat de PvdA anders tegen het hele wetsvoorstel zal stemmen. “Om de rest te redden, nemen wij het maximum van twaalf zondagen per jaar voor lief', aldus Van Erp.

D66 weigert in te stemmen met het voorstel van de PvdA-fractie. “Ik zou niet weten waarom wij akkoord zouden gaan”, zegt D66-Kamerlid J. van Walsem desgevraagd. “Ik vind niet dat je de openingstijden van winkels centraal moet regelen. De consument vindt het gezellig om op zondag te winkelen. In gemeenten waar daarvoor een draagvlak bestaat moet ook de mogelijkheid worden gecreëerd.” Van Walsem houdt vast aan het wetsvoorstel zoals dat is ingediend door minister Wijers.

Van maandag tot en met zaterdag mogen winkels geopend zijn van zes uur 's ochtends tot tien uur 's avonds. Over dit voorstel van minister Wijers zijn de coalitiepartners het eens. Oorspronkelijk wilde Wijers de mogelijkheid voor winkels creëren om tot twaalf uur 's nachts open te zijn, maar dit is om redenen van openbare orde en veiligheid later veranderd in tien uur. Een meerderheid van de sociaal-economische Raad (SER) adviseerde het kabinet om de winkels al om acht uur 's avonds te sluiten. Dit voorstel heeft het evenmin gehaald.