Grenzen Israel dicht voor joodse radicalen

TEL AVIV, 20 NOV. De Israelische grenzen gaan dicht voor joodse extremisten uit het buitenland die terroristische organisaties in Israel steunen. Dat is een van de meest in het oog springende beslissingen die de Israelische regering gisteren, tijdens haar wekelijkse zitting, heeft genomen als onderdeel van een ruimer pakket maatregelen tegen staatsondermijnende activiteit in reactie op de moord op premier Yitzhak Rabin.

Hoewel er in de 'Wet op terugkeer', die joden het recht geeft zich in Israel te vestigen en de Israelische nationaliteit te verwerven, ruimte is voor het weren van 'misdadige elementen', zijn deze paragrafen, in overeenstemming met de zionistische grondbeginselen, slechts zelden toegepast. In regeringskringen geeft men zich er nu rekenschap van dat de afgelopen jaren vooral ultra-nationalistische joden uit de VS in de bezette gebieden campagne hebben gevoerd tegen de vredespolitiek van de regering-Rabin. Vandaar het besluit in het vervolg de grenzen te sluiten voor joden die buiten de wet gestelde organisaties in Israel steunen en achter gewelddadige, dat wil zeggen terroristische acties, staan. Joden van wie de Israelische autoriteiten weten dat zij zich met terroristische organisaties identificeren zullen niet meer tot Israel worden toegelaten.

In de strijd tegen rechts terrorisme besloot de regering gisteren een speciale overkoepelende ad-hoc commissie in het leven te roepen die tot taak heeft de activiteiten tegen terroristische organisaties te coördineren. Deze commissie zal onder andere voorbereidende maatregelen treffen voor het buiten de wet stellen van joodse terroristische organisaties. Ook zal zij richtlijnen opstellen om te verhinderen dat staatssubsidies gaan naar instituten waar wordt geageerd tegen de democratische instellingen van de staat Israel of waarvan de leiders racisme voorstaan en geweld preken. In het regeringscommuniqué waarin deze richtlijnen gisteren werden vastgelegd, wordt niet aangegeven welke instellingen in het vervolg niet meer op subsidies zullen kunnen rekenen. Het is echter duidelijk dat het voornamelijk gaat om jejisvot, religieuze opleidingsinstituten waar bij voorbeeld het democratisch karakter van de staat Israel wordt aangevochten of waar rabbijnen aan het hoofd staan die religieuze soldaten hebben opgeroepen geen orders tot het ontruimen van nederzettingen te gehoorzamen.