Feyenoord botst met stadion

Het bestuur van Feyenoord ligt overhoop met de directie van de Kuip. Beide partijen kunnen het sinds de opening van het vernieuwde stadion, in de zomer van 1994, niet eens worden over de huursom die de profstichting jaarlijks moet betalen.

Een interne arbitragecommissie heeft inmiddels uitspraak gedaan in het hoog oplopende conflict. Het college bepaalde de huursom op zeven miljoen gulden, een bedrag dat het Feyenoord-bestuur veel te hoog vindt. Stadiondirecteur G.J.H. van der Vegt verlangde 7,8 miljoen, maar is tevreden met de bindende beslissing van de arbitragecommissie.

Waar draait het conflict om?

Met onze huurder Feyenoord kunnen we het niet eens worden over de revenuen van de nieuwe voorzieningen die in De Kuip zijn aangebracht. Wij hebben onder andere 40 business-units gebouwd. Die brengen 125.000 gulden per jaar op. Ook is het aantal business-seats uitgebreid van 400 naar 1.200 stoelen. De commerciële mogelijkheden van het stadion zijn flink toegenomen. Die extra-inkomsten zijn nodig als dekking voor de financiering.

Feyenoord-voorzitter Van den Herik zegt: die extra-opbrengsten zijn voor de club.

Ja, dat klopt. Consequentie van die opstelling is dat wij de oude huursom van anderhalf miljoen gulden hebben verhoogd. De renovatie van De Kuip heeft 120 miljoen gulden gekost. Daarvoor heeft het stadion 40 miljoen moeten lenen bij een bankenconsortium. De nieuwe huursom van zeven miljoen gulden is nodig als dekking voor de financiering.

Feyenoord dreigt met een rechtszaak?

In het huurcontract dat we in 1990 met Feyenoord afsloten, staat dat bij onenigheid over de huursom een commissie bindend advies geeft. Als Feyenoord zich daar niet bij neerlegt, kunnen ze uiteraard naar de burgerrechter stappen.

Is de verstandhouding met Feyenoord beschadigd?

Het is jammer dat het zo gaat. Toch is de verstandhouding nog goed. Van den Herik en ik hebben een zakelijk conflict.

Feyenoord kan uitwijken naar het Sparta-kasteel?

Tja, en dan Excelsior en Sparta in De Kuip. Nee, het zou niet echt kunnen. Feyenoord en De Kuip horen bij elkaar. Bovendien bevat het contract een wederzijdse opzegtermijn van vier jaar.