Dienstplicht (2)

Helaas zijn sommige politici niet bereid geweest zich in te leven in de positie van de laatste lichtingen dienstplichtigen. Nog slechts enkele van alle oproepbare jongens hoeven hun dienstplicht daadwerkelijk te vervullen. Zij kunnen in die periode niet gaan werken en missen daardoor een flink deel van hun inkomen. Voorts is de verveling onder de laatste lichtingen dienstplichtigen enorm; er zijn geen nuttige taken te vervullen. Zij worden ingezet voor nutteloze klusjes die in korte tijd gedaan kunnen worden, maar waar zij lange tijd mee bezig moeten zijn. Bovendien worden ze vaak tegen hun zin ingezet bij evenementen als bijvoorbeeld Jumping Amsterdam en de Nijmeegse Vierdaagse. Dit alles heeft niets te maken met de taken waarvoor - volgens de staatssecretaris van defensie - dienstplichtigen nog nodig zijn, namelijk verdediging van het grondgebied en de inzet bij vredesoperaties (dit laatste op vrijwillige basis). Het is jammer te moeten constateren dat er zo weinig aandacht is voor de positie van de laatste lichtingen dienstplichtigen. Het is zeer teleurstellend dat politici niet het lef hebben gehad een einde te maken aan deze onaanvaardbare en onrechtvaardige situatie.

    • Peter Braaksma