Crèches voor bijstandsmoeders; Kabinet: 200 miljoen extra tegen armoede

DEN HAAG, 20 NOV. Het kabinet trekt 200 miljoen gulden extra uit om de armoede in Nederland te bestrijden.

Dit staat in de nota 'Armoedebestrijding' van minister Melkert (sociale zaken) die deze week zal verschijnen.

In grote lijnen heeft het kabinet overeenstemming bereikt over een aantal maatregelen om armoede in Nederland tegen te gaan. Alleen over de financiering van de maatregelen bestaan nog meningsverschillen tussen de ministeries van financiën en sociale zaken, maar die zijn niet essentieel.

Met het totale pakket aan maatregelen is 412 miljoen gulden gemoeid. Het merendeel van deze maatregelen betreft een verschuiving van geldstromen en voorzieningen waarvoor bij andere ministeries al geld was gereserveerd.

Voor nieuw beleid wordt per saldo circa 200 miljoen uitgetrokken. Zo krijgen sociale diensten 85 miljoen gulden om plaatsen in de kinderopvang te kopen voor bijstandsmoeders. Deze 'koop' wordt gedekt door een verwachte meevaller bij de bijstand. De 150 miljoen gulden die nu door gemeenten ongebruikt wordt gelaten en dus overblijft, zal op een andere manier voor bijstand worden ingezet. Het kabinet breidt de opvangcapacitiet voor dak- en thuislozen met 15 miljoen gulden uit. De financiering van deze maatregel heeft minister Melkert doorgeschoven naar volgend jaar.

Bijstandsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder mogen meer gaan bijverdienen dan tot nu toe het geval is. Voor deze zogeheten vrijlatingsbepaling is 21 miljoen gulden uitgetrokken, die moet worden gefinancierd uit het fonds 'sociale vernieuwing'. Verder wil Melkert alleenstaande ouderen met een laag inkomen financieel steunen door de “ouderenaftrek alleenstaande ouderen” te verruimen. Voor deze fiscale steunmaatregel is 75 miljoen gulden uitgetrokken. Minister Melkert wil dit bedrag inzetten voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen.

Verhoging van de huursubsidie voor laagstbetaalden, grote gezinnen en bejaarden gaat 66 miljoen gulden extra kosten. Deze maatregel maakt deel uit van de maatregelen die staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) afgelopen vrijdag heeft gepresenteerd.