Coalitiepartijen tonen een heftige interesse in CDA

Alsof er een kabinetsformatie in aantocht is. Zo geïnteresseerd toonden de VVD en de PvdA zich het afgelopen weekeinde in het CDA. Frits Bolkestein liet zaterdag via het dagblad Trouw verheugd weten dat het CDA in liberale richting opschuift. En PvdA-partijvoorzitter Felix Rottenberg vereerde de partijraad van het CDA met zijn aanwezigheid om daar het debat over het rapport van het Strategisch Beraad met eigen ogen te kunnen aanschouwen.

Bolkestein baseerde zijn observatie dat het CDA liberaliseert op het rapport van het Strategisch Beraad onder leiding van voormalig EG-commissaris Frans Andriessen. In dat rapport wordt het minimumloon op den duur losgelaten als garantie voor het sociaal minimum. “Een belangrijke stap”, schreef Bolkestein “die enkele jaren geleden nog een stap te ver was voor het CDA en binnen de partij voor veel tumult zorgde.” Bovendien zag hij in andere sociaal-economische voorstellen van Andriessen c.s. veel karakteristieken terug van het door de liberalen aangehangen ministelsel.

Om precies deze redenen was Rottenberg zaterdag wat voorzichtig, maar ook hij zag veel positiefs bij het CDA gebeuren. Had PvdA-minister Melkert een week geleden het CDA nog streng toegesproken vanwege de minimumloon-voorstellen; Rottenberg prees dezelfde partij om het feit dat deze het inhoudelijk debat aandurft. Bovendien constateerde Rottenberg dat Andriessen cum suis iets durven voor te stellen wat oud-minister van sociale zaken Bert de Vries nooit wilde: uitkeringsgelden inzetten voor het verbeteren van werkgelegenheid. Dat wilde Rottenberg zeker “progressief” noemen.

D66-fractieleider Gerrit-Jan Wolffensperger dacht zondag het zijne van de rondedans rond het CDA. Op een discussiebijeenkomst van zijn partij in Amsterdam sprak hij de vrees uit dat PvdA en VVD na de volgende verkiezingen verder willen met het CDA. Het is altijd goed voorspellingen van Wolffensperger in de gaten te houden. Reeds in 1989 voorspelde hij dat het CDA in grote problemen zou raken na het vertrek van Ruud Lubbers.

    • Kees Versteegh