Bende veroordeeld ondanks 'inkijk'

AMSTERDAM, 20 NOV. Het Amsterdamse gerechtshof heeft drie leden van een grote bende hasjsmokkelaars vrijdag veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en geldboetes. Het gaat om de bende die in 1991 werd opgerold door het 'Sinis-team' van de Haagse politie. Het Hof veroordeelde de drie ondanks het feit dat het Sinis-team zonder toestemming van het openbaar ministerie inkijkoperaties heeft uitgevoerd.

Twee verdachten kregen zeven jaar en 25.000 gulden boete, één werd veroordeeld tot drieënhalf jaar cel. De Haagse politie voerde tijdens de opsporing zes tot negen inkijkoperaties uit zonder toestemming te vragen bij de officier van justitie of de operaties later vast te leggen in een proces-verbaal. Het verweer van de verantwoordelijke politieman was dat de officier de inkijkoperaties toch niet zou toestaan. Pas toen de zaak al diende voor de rechter gaf de politie op aandringen van de verdediging toe dat er inkijkoperaties waren gepleegd.

Het Amsterdamse Hof oordeelde dat de handelwijze van het Sinis-team weliswaar onjuist was, maar dat het voldoende was dat informatie over de operaties nu toch naar buiten was gekomen. Advocaat Harff van een van de verdachten noemt deze redenering “uitermate slap”, omdat zij suggereert dat het aan speurwerk van de verdediging mag worden overgelaten of opsporingsmethoden bekend worden of niet. “Als de verdediging dit niet naar voren had gebracht was het nooit boven tafel gekomen. Het OM heeft duidelijk laten weten dat het nooit de bedoeling is geweest er duidelijk over te zijn”, aldus Harff. De advocaten gaan in cassatie bij de Hoge Raad.

Het 'Sinis-team' van de Haagse politie (genoemd naar de mythologische reus en struikrover Sinis, de sparrenbuiger) rolde de gewelddadig opererende bende drugssmokkelaars op in april 1991. In eerste instantie veroordeelde de Haagse rechtbank de leden van de bende tot fikse vrijheidsstraffen. Ook het Haagse gerechtshof deelde in 1992 zware straffen uit, hoewel toen al duidelijk was dat er zonder toestemming inkijkoperaties waren uitgevoerd. De drie gingen tegen deze uitspraak in cassatie. De Hoge Raad bepaalde dat de rechter aan de hand van verklaringen moest kunnen beoordelen of er door de politie behoorlijk was opgetreden en verwees de zaak terug naar het hof. Dat heeft de verdachten nu opnieuw veroordeeld.