Akkoord president Clinton en Congres: kantoren weer open

WASHINGTON, 20 NOV. Het Witte Huis en het Congres hebben gisteren overeenstemming bereikt over de contouren van een plan om de Amerikaanse begroting in het jaar 2002 sluitend te maken. De overheidskantoren, die vanaf dinsdag vorige week waren gesloten, gaan vandaag weer open.

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden hebben een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt 800.000 federale ambtenaren, die sinds dinsdag met onbetaald verlof waren, weer te openen. De Senaat heeft eveneens een wet goedgekeurd voor uitgaven op langere termijn, die de regering in staat stelt tot 15 december te opereren. Op die datum moet de begroting voor 1996 gereed zijn.

“Morgen gaat de regering weer aan het werk”, zei de Democratische president Clinton gisteren tegen verslaggevers. “Het debat over hoe de begroting in evenwicht gebracht kan worden op een manier die overeenkomt met de belangen en waarden van het Amerikaanse volk kan nu in ernst beginnen.” De Republikeinse senator Robert Dole zei dat de overeenkomst “een zeer bevredigende afsluiting betekent van een tamelijk gespannen situatie”.

Het door de Republikeinen gedomineerde Congres wil de komende jaren bijna één biljoen dollar bezuinigen op voorgenomen uitgaven en de belastingen omlaag brengen met 245 miljard dollar. In zeven jaar tijd moet hiermee een einde zijn gekomen aan het federale begrotingstekort.

Volgens Clinton laat het akkoord zien dat de Republikeinen bereid zijn de begroting in evenwicht te brengen zonder “verwoestende” bezuinigingen aan te brengen in zijn prioriteiten: gezondheidszorg, onderwijs en milieu, en zonder meer belasting te heffen op werkende gezinnen.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Newt Gingrich, noemde het akkoord “een van de grootste prestaties in de geschiedenis van de Verenigde Staten”. (AP/AFP/Reuter)