Zojuist verschenen

ILSE N. BULHOF: Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur 166 blz., Kok Agora, ƒ 35,-

Leidse bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing onderzoekt de impulsen die spiritualiteit kan geven aan “het bevatten van een pluralistische, postmoderne en mondiale cultuur”.