Zojuist verschenen

Gestalten van de Gouden Eeuw. Een Hollands groepsportret 421 blz., Bert Bakker, ƒ 69,50 (geb.), ƒ 49,90 (pbk.)

Bundel opstellen waarin volgens de achterflap door “eminente deskundigen” (onder wie J.L. Price, L. Kooijmans, K. van Berkel en L. Noordegraaf) op “superieure wijze” een beeld wordt gegeven van de Nederlandse samenleving in de zeventiende eeuw aan de hand van collectieve portretten, waarbij steeds het beroep (“of nauwkeuriger: de materiële wijze van bestaan”) als uitgangspunt dient.