Zojuist verschenen

J.W. DETH & J.C.P.M. VIS: Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief 281 blz., Van Gorcum, ƒ 49,90

Overzicht van wording en werking van het vaderlandse bestuurlijke en politieke systeem, waarbij door een vergelijking met de omstandigheden in buurlanden en de Verenigde Staten, de eigen aard van het Nederlandse bestel des te duidelijker wordt.