Tertullianus

De woorden: 'credo quia absurdum' ('ik geloof omdat het ongerijmd is'), komen inderdaad niet woordelijk voor in Tertullianus, de Carni Christi 5 (NRC Handelsblad 9 november), maar zijn daaraan wel ontleend:

'Prorsus credibile est quia ineptum est...certum est, quia impossibile est.'

    • I. Cohen