Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Tandartsen

Een op de drie tandartsen ontsmet zijn instrumenten onvoldoende, constateert de Inspectie Volksgezondheid (NRC Handelsblad, 28 oktober). Dat brengt risico's met zich mee voor de overdracht van virusinfecties, zo laat zij er in enigszins algemene termen op volgen.

Iedereen, behalve tandartsen, weet natuurlijk dat het hier om een HIV-infectie kan gaan, met als gevolg aids, een slopende ziekte met dodelijke afloop. Sinds 1981 wordt er over aids en de besmettelijkheid ervan gepubliceerd. Het is absurd dat er een hele sector in de gezondheidszorg blijkt te zijn waaraan de boodschap grotendeels is voorbijgegaan. En het is absurd dat de Inspectie het vooralsnog bij 'waarschuwingen' zal laten.

Absurd omdat het niet alleen gaat om een risico waaraan de patiënt volkomen nodeloos wordt blootgesteld, maar vooral vanwege de minachting voor de gezondheid van hun patiënten die uit de houding van de tandartsen spreekt: de correcte ontsmettingsmethode vinden ze te duur!

Wat de Inspectie betreft is er kennelijk een soortgelijke ramp tengevolge van de laksheid nodig als met de stollingsfactoren voor hemofiliepatiënten. Laat de minister over vijf jaar niet zeggen dat ze niet was gewaarschuwd.

Het advies aan de bevolking om tweemaal per jaar de tandarts te bezoeken is in dit licht natuurlijk helemaal van de zotte.