Strategische veiligheid

In het hoofdartikel 'Rabins erfenis' (NRC Handelsblad, 6 november) staat over Israel: “nu de strategische veiligheid van het land verzekerd was...”

Geruime tijd geleden hoorde ik minister Peres voor de televisie zeggen dat een nieuwe Israelische politiek rekening moet houden met het bestaan van raketten.

Dit lijkt mij een logisch uitgangspunt en een belangrijke breuk met het verleden, Israel heeft lange jaren vertrouwd op haar sterke militaire kracht en wat daaraan vastzit. Maar deze militaire macht kan niet verhinderen dat raketten met akelige inhoud, ook op grote afstand, op het land worden afgeschoten. Dit betekent juist een belangrijke inbreuk op zijn “strategische veiligheid”.

Men moet het nu dus ook zoeken in een politiek van vrede met zijn buren, niet alleen uit idealisme.

    • J. Visser