Ramsj

Childrens Classics Knopf 1993. Van ƒ 30, voor ƒ 11,50 per deel. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Jeugdliteraire klassieken - waaronder Black Beauty, Daddy Longlegs, Aesopus, Mother Goose - uit de beroemde Everyman's Library. Ruim geïllustreerd.

    • Bregje Boonstra