Kind voor de rekening

Grafiek: De Oostenrijkse staat stimuleert het krijgen van kinderen. In Oostenrijk krijgt een gezin van twee ouders en twee kinderen van 8 en 12 jaar oud het hoogste bedrag aan kinderbijslag van de Westerse landen: bijna 7000 gulden per jaar.

Een vergelijkbaar Nederlands gezin krijgt ruim 4000 gulden per jaar. In de Verenigde Staten is de situatie anders: daar ontvangen ouders geen kinderbijslag, maar geniet een gezin met kinderen wel bepaalde belastingvoordelen. Een en ander blijkt uit het Europe & USA Benefits Report 1995 van het zakelijk adviesbureau Watson Wyatt.

In sommige landen wordt een geboortepremie betaald. Zo ontvangt een Oostenrijks gezin 15.000 schilling (bijna 2.400 gulden) mits moeder en kind vier medische controles ondergaan, de eerste bij de geboorte, de laatste als het kind vier jaar oud is.

Kinderbijslag bestaat in Nederland sinds 1 januari 1941 en biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Vanaf 1 januari 1995 is de Algemene Kinderbijslagwet gewijzigd. De hoogte van de kinderbijslag blijft afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar de gezinsgrootte heeft geen invloed meer. Kinderbijslag is in Nederland niet afhankelijk van het inkomen van de ouders, in tegenstelling tot enkele andere landen.

    • Jan Reinier Voûte