K. Broekens

Oud-burgemeester van Gouda, K. Broekens is per 1 november voorzitter van de Coornhertstichting. Hij volgt dr. A. de Bruin op, die om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd. De Bruin was in 1983 oprichter van de Coornhertstlchting en initiatiefnemer van de Coornhertprijs voor sociale vernieuwing. Broekens was tot 1 november vice-voorzitter van de Coornhertstichting.